Избери
категория

Образование: Диплома по Информационни технологии
ВМЕИ "В.И. Ленин" гр. София

Месторабота: ПЕГ “Екзарх Йосиф I”
гр. Ловеч

Педагогически стаж: 1995г. – до момента


инж. Стефка Дафова

7 Обучения
(0 Отзиви)

Инж. Стефка Дафова има богат, над тридесет годишен стаж в сферата на образованието, на различни длъжности. В момента е зам.-директор в  ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч и преподава информационни технологии. Като преподавател умее с лекота да предава знания на своите ученици. Тези свои умения пренася и надгражда в ролята си на обучител на педагогически специалисти. В тази роля предава натрупаните знания на обучаемите по интересен и разбираем начин, като цели да имат максимално практическа насоченост по темата. Установява и постоянно поддържа диалог с участниците, като насърчава критичното мислене и активно включване с разсъждения и въпроси по темата. Участници в обучения на инж. Дафова я определят, като изключително подготвен лектор, предоставящ широкообхватна и приложима в пряката работа в училище информация.

7 Обучения

Ново

Ученическо портфолио

Всички нива
Ново

( 0 Отзив )