Методи за насърчаване на аналитичното и критичното мислене. Умения за вземане на решения. – 27.02.-28.02.2024 г.

ОБУЧИТЕЛ: Павлина Йорданова АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО Изясняват се понятията аналитично и критично мислене и връзката им с взимане на решения. Развиват се