Атестирането на педагогическите специалисти – процедура и инструменти за оценяване и самооценяване – 29.11.-30.11.2023 г.

ОБУЧИТЕЛ: Лена Парова ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Да подготви педагогическите специалисти за процеса на атестиране и оценяване на професионалните им компетентности.