Избери
категория

Предстоящи събития

Най-нови обучения

Водене на преговори

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Запознаване с различни подходи за водене на преговори; Изследване на възможностите за прилагането им в

лв.80

Всички обучения се водят от експерти в съответната област!