Критерии за качество на обученията в Академия Школо

Съдържание, адаптирано към нуждите и очакванията на групата.

Практически приложими знания, техники и инструменти

Компетентни и отзивчиви обучители.

Разнообразни и актуални учебни материали.

Интерактивни методи на обучение.

Динамична и позитивна среда.

Ясен и предвидим процес.

Възможност за продължаваща комуникация с обучителя.

Анализ и отчитане на обратната връзка от обучаемите.

Актуализиране и обогатяване на портфолиото.

Постоянно усъвършенстване и развитие на уменията на екипа.