Избери
категория

Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Методи за насърчаване на аналитичното и критичното мислене. Умения за вземане на решения. – 27.02.-28.02.2024 г.

27 февруари / 14:00 - 28 февруари / 17:15

80лв.

ОБУЧИТЕЛ: Павлина Йорданова

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  1. Изясняват се понятията аналитично и критично мислене и връзката им с взимане на решения.
  2. Развиват се умения за анализиране на алтернативи и взимане на обосновани решения.
  3. Представят се конкретни методи и техники, спомагащи за взимане на решения.
  4. Работи се по казуси, в решаването на които се прилагат методите на критично и аналитично мислене.
  5. Дават се практически примери как методите и техниките могат да се прилагат в различните предметни области и в различните етапи на образованието.

АНОТАЦИЯ

Обучението цели да разшири познанията на участниците относно спецификата на аналитичното и критичното мислене, както и да им даде работещи инструменти за подпомагане развитието на двата типа мислене у учениците. Демонстрира се анализиране на алтернативи и взимане на обосновани решения, както и ползата за учениците от стимулирането и развитието на тези умения в училищна възраст. Представят се конкретни методи и техники, спомагащи за взимане на решения. Участниците ще се запознаят с практически примери за това как методите и техниките могат да се прилагат на практиката във водените от тях дисциплини.
Самите участниците ще имат възможност да се възползват от практически модели за оценка и анализиране на различни обстоятелства с цел подобряване на личната им ефективност при вземане на решение и действие при обичайни и критични ситуации.

 
Продължителност: 16 академични часа – 8 академични часа присъствено (ОРЕС форма) и 8 академични часа дистанционна подготовка

След успешно преминаване на обучението се присъжда 1 академичен кредит на участниците.

Срок за записване и плащане: 22.02.2024 г.

Детайли

Начало:
27 февруари / 14:00
Край:
28 февруари / 17:15
Стойност:
80лв.
Категория за Събитие:

Място

Виртуално училище Школо