Избери
категория

( 0 Отзив )

Естественото мястото на изкуствения интелект в училище

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Какво представлява изкуственият интелект и как работи
  • Мястото на AI в училище: как може да се използва от учителите и от учениците
  • Етични и социални аспекти на AI в училище. Възможни рискове
  • Как може да се разпознае дали едно съдържание е генерирано чрез AI
  • Как AI може да подпомага персонализирания учебен процес 
  • Адаптивни образователни платформи и технологии
  • Примери и успешни приложения
  • Бъдещето на AI в училище: тенденции и предизвикателства в развитието на AI в образованието

АНОТАЦИЯ

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence, AI) вече е навлязъл значително в различни аспекти от живота ни и ще продължи да ги трансформира по много начини. AI е не само по-достъпен от всякога, но и все по-важен за съвременния свят. Вече е реалност в нашите домове, работни места и дори в класните стаи. Много дейности, свързани с него са станали толкова често срещани, че ги приемаме за даденост и ги използваме без да ги смятаме за AI. 

Този курс е подходящ за всеки, който се интересува от пресечната точка на AI и образованието, от по-задълбочено разбиране за това как AI може да го трансформира и иска да оптимизира използването на технологиите в училище. Обучението дава насоки как да се използва потенциала на AI за създаване на по-персонализирана и ефективна учебна среда. Въпреки че AI може да бъде много полезен, той трябва да се използва разумно и след внимателно обмисляне на етичните и правни аспекти. 

В хода на обучението участниците ще се запознаят с конкретни примери как могат и как не бива да го използват в класната стая и в училищна среда като цяло.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Корепетитори, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, възпитатели, директори, треньори по вид спорт, заместник-директори, учители, логопеди, хореографи, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, педагогически съветници и др. 

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

11 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 
0 /5

9 Обучения

Инж. Стефка Дафова има богат, над тридесет годишен стаж в сферата на образованието, на различни длъжности. В момента е зам.-директор в  ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч и преподава информационни технологии. Като преподавател умее с лекота да предава знания на своите ученици. Тези свои умения пренася и надгражда в ролята си на обучител на педагогически специалисти. В тази роля предава натрупаните знания на обучаемите по интересен и разбираем начин, като цели да имат максимално практическа насоченост по темата. Установява и постоянно поддържа диалог с участниците, като насърчава критичното мислене и активно включване с разсъждения и въпроси по темата. Участници в обучения на инж. Дафова я определят, като изключително подготвен лектор, предоставящ широкообхватна и приложима в пряката работа в училище информация.
0 /5

3 Обучения

Дългогодишен преподавател по  Информатика и ИТ. Последните 15 години посвещава своите знания, умения и усилия на случващата се вече дигитална трансформация в училище. Г-жа Георгиева оказва методическа подкрепа на колегите си в използването на дигитални и интерактивни инструменти, има богат опит в управлението на училищни, национални и международни проекти, спечелени национални и международни състезания, както и квалификации във водещи обучителни институции в  страната и в Европа. Един от проектите, с които особено се гордее е  изграждането на STEM център „Creative Entrepreneurship Research & desigN“ (CERN) в нейното училище - от идейния проект до обучението на преподавателите. През 2020 година завършва цялостната програма по дизайн, криейтив и визуализация на SoftUni и в последните години преподава Графичен дизайн и Компютърна графика. Основната ѝ цел като обучител е постигане на оптимален баланс между теория и практика, в зависимост от конкретната тема. Подбира и използва дейности, които водят до активно учене -  разиграване на сценарии и казуси, ролеви игри, проекти за изследване, самооценяване... За нея е важно обучаемите да бъдат провокирани към размисъл, да извличат ново знание на база предишен опит и/или наблюдение, да имат възможност да работят с различна скорост в различните стъпки и да подобряват резултатите си.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели