Избери
категория

( 0 Отзив )

Софтуер и хардуер, приложими в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии

Описание

📌  АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

Забележка: във  всяко обучение се подбират и представят само тези технологии, които се използват от конкретните участници.

 • Основни характеристики и функционалности на технологиите
 • Обработка и анализ на данни 
 • Графични програми и мултимедия 
 • Уеб дизайн – HTML, CSS
 • Работа с microbit и arduino
 • Inkscape, Gimp, OpenShot, Audacity 
 • Scratch
 • Практическа работа с makecode.microbit.org
 • Роботика
 • Практически примери и решаване на задачи
 • и др.

🎯  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В съвременния свят дигиталната компетентност на децата често изпреварва развитието на грамотността. В същото време не са малко учениците, чиито умения за използване на дигитални ресурси са сведени до най-базово ниво. От тази гледна точка е изключително важно училището да дава модерно и адекватно обучение по дисциплини като Компютърно моделиране, Информационни технологии, Информатика и всички останали предмети, в които учениците се подготвят за дигиталния свят на бъдещето и за дигиталното настояще.

Участниците в програмата ще имат възможност да развият и надградят уменията си за използване на софтуерни продукти, които се прилагат в обучението по гореспоменатите дисциплини. Ще се запознаят и с хардуер, който е необходим в обучението, като се вземат предвид конкретните технологии, използвани във всяко отделно училище. Програмата е подходяща и за учители, прилагащи STEAM подход и проектно-базирано обучение, които имат сериозен интерес към използването на дигиталните възможности в урочната си работа. 

Обучението ще способства не само за надграждане на дигиталната компетентност на учителите, но и за развитие на педагогическите и дидактическите им умения, необходими за изграждане на умели дигитални потребители, ползващи безопасно всяка една от технологиите.

👤 ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, ресурсен учител, възпитатели, ръководители ИКТ и др

💼  КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО?

➡️ ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕ  (Всички цени са с ДДС), при минимална група от 20 участника
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

9 Обучения

Инж. Стефка Дафова има богат, над тридесет годишен стаж в сферата на образованието, на различни длъжности. В момента е зам.-директор в  ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч и преподава информационни технологии. Като преподавател умее с лекота да предава знания на своите ученици. Тези свои умения пренася и надгражда в ролята си на обучител на педагогически специалисти. В тази роля предава натрупаните знания на обучаемите по интересен и разбираем начин, като цели да имат максимално практическа насоченост по темата. Установява и постоянно поддържа диалог с участниците, като насърчава критичното мислене и активно включване с разсъждения и въпроси по темата. Участници в обучения на инж. Дафова я определят, като изключително подготвен лектор, предоставящ широкообхватна и приложима в пряката работа в училище информация.
0 /5

11 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 
0 /5

7 Обучения

Таня Сребрева е учител по информатика и информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Има предишен опит като ръководител ИКТ и заместник-директор, в различни училища. Подготвя обученията, които провежда с компетентност, професионализъм и индивидуален подход. Стреми се към максимално съобразяване с нуждите, възможностите и интересите на обучаемите. Смята, че информационните и комуникационните технологии трябва да бъдат средство, което да подпомага и доразвива образователния процес. Целта ѝ е да предаде знанията за ползотворното им използване и прилагане. Участници в проведени от Таня Сребрева обучения я определят като обучител, който представя по подходящ начин платформи, отговаря на въпроси, предоставя материали, и е наясно с всичко, което е необходимо на друг учител.
0 /5

4 Обучения

Красимира Костова има повече от 20 г. опит в различни образователни институции. По време на цялата й кариера тя се занимава с информационни технологии - софтуер, хардуер, системи за управление на знанието и за администриране на учебния процес. В качеството й на ИТ специалист владее отлично Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, бази данни, работи със софтуер за 2D и 3D чертане – Autocad и с  интернет среда за отдалечен достъп до урочните единици. Като преподавател използва различни технологии, приложения и платформи с цел максимално ангажиране на учениците. В обученията за педагогически специалисти държи на правилно поднесената и добре структурирана информация. Старае се да предаде опита си, да помага на участниците в решаването на конкретни практически казуси и да улеснява ежедневната им работа. Девизът й като преподавател е “Важно е да търсиш решението!”

Продължителност

 • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели