Избери
категория

( 0 Отзив )

Иновативни методи на преподаване в облачна среда. Създаване на облачна библиотека с образователни материали и разработване на онлайн тестове и анкети.

Описание

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Придобиване на знания и практически умения за работа в облачна среда.
 • Запознаване с образователни технологии за създаване на дигитално учебно съдържание.
 • Запознаване с методи и инструменти за изработване на тестове и анкети.
 • Развиване на умения за използването им в урочната и извънурочната работа на участниците.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

 • Създаване на учебни материали в облачна среда.
 • Създаване на облачна библиотека с материали.
 • Онлайн тестове и анкети.
 • Анализ и обобщение на резултатите от тях.
 • Практически упражнения за създаване на различни ресурси.

1 кредит – 80 лв.
2 кредита – 126 лв. (с приложена 10% отстъпка)
3 кредита – 179 лв. (с приложена 15% отстъпка)

Обучител

0 /5

7 Обучения

Инж. Стефка Дафова има богат, над тридесет годишен стаж в сферата на образованието, на различни длъжности. В момента е зам.-директор в  ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч и преподава информационни технологии. Като преподавател умее с лекота да предава знания на своите ученици. Тези свои умения пренася и надгражда в ролята си на обучител на педагогически специалисти. В тази роля предава натрупаните знания на обучаемите по интересен и разбираем начин, като цели да имат максимално практическа насоченост по темата. Установява и постоянно поддържа диалог с участниците, като насърчава критичното мислене и активно включване с разсъждения и въпроси по темата. Участници в обучения на инж. Дафова я определят, като изключително подготвен лектор, предоставящ широкообхватна и приложима в пряката работа в училище информация.
0 /5

2 Обучения

Петя Дафова-Радева е магистър по  "Методика на чуждоезиковото обучение" и "Бизнес информатика със спец. информационни технологии за бизнес анализи". Има педагогическа квалификация учител по английски език. Опитът ѝ в обучения на педагогически специалисти е в рамките на вътрешно-квалификационна дейност и като външен лектор. Като обучител умее да предава своите знания по достъпен и интригуващ за аудиторията начин.
0 /5

5 Обучения

Пламена Желязкова има повече от 18 години педагогически стаж, от които 6 като директор на училище. Притежава 2 ПКС, магистратура по химия и физика, магистратура по ИТ и допълнителна квалификация по математика. Обученията, които води, протичат динамично и неусетно. Тя ангажира вниманието на участниците чрез акценти върху проблематиката и темите, които се разглеждат, опирайки се на конкретни примери от практиката на обучаемите или нейната собствена. Като обучител се старае да вдъхновява, да мотивира и да подкрепя положителните нагласи у колегите. Участниците споделят, че ползата от нейните обучение е в практическите умения, които развиват, новите идеи, решените казуси, примерните реални образци.
0 /5

4 Обучения

Димитрина Манолова е учител по физика, химия и информационни технологии в последните почти 30 години. Целият  ѝ професионален опит е в сферата на образованието. Приела е за своя философията на преподаване, че добрият учител не е този, който пише на учениците си желаните от тях оценки, а този, който предизвиква интереса им към своя предмет. В работата си като учител и обучител използва различни методи и похвати, в зависимост от участництите, с които работи и спецификата на учебната ситуация. Сама държи на своята продължаваща квалификация в различни области. По този начин се стреми да осъвременява стила си на преподаване, да се доближава в максимала степен до потребностите на обучаемите - ученици и колеги, чрез различни методи и подходи на преподаване.
0 /5

9 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 
0 /5

3 Обучения

Красимира Костова има повече от 20 г. опит в различни образователни институции. По време на цялата й кариера тя се занимава с информационни технологии - софтуер, хардуер, системи за управление на знанието и за администриране на учебния процес. В качеството й на ИТ специалист владее отлично Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, бази данни, работи със софтуер за 2D и 3D чертане – Autocad и с  интернет среда за отдалечен достъп до урочните единици. Като преподавател използва различни технологии, приложения и платформи с цел максимално ангажиране на учениците. В обученията за педагогически специалисти държи на правилно поднесената и добре структурирана информация. Старае се да предаде опита си, да помага на участниците в решаването на конкретни практически казуси и да улеснява ежедневната им работа. Девизът й като преподавател е “Важно е да търсиш решението!”

Продължителност

 • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
 • 2 кредита (32 часа) - Частично присъствена ( 16ч. присъствена и 16 ч. дистанционна)
 • 3 кредита (48 часа) - Частично присъствена ( 24ч. присъствена и 24ч. дистанционна)

Сподели