Избери
категория

Образование: ОНС Доктор
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”
гр. Шумен

Месторабота: Русенски университет „Ангел Кънчев“
гр. Русе

ЕТ „ПСИКОМФОРТ – ПЕТЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА”
гр. Русе

Педагогически стаж: 1993 г. – до момента


д-р Петя Чешмеджиева

13 Обучения
(0 Отзиви)

След 15-годишен педагогически стаж в училище и в детска градина, Петя Чешмеджиева се отдава на психологическо консултиране. Има опит като лектор, треньор и обучител на учители, на потребители и екипи на национални и общински социални проекти и на частни организации. Преподава психологически дисциплини на студенти, изучаващи педагогика и социални дейности.

С личен опит в изкуствата и с интереси в областта на психодинамиката и проективните методи, тя създава системна методика на занимания с изкуства и нова схема за диагностика на изразителността на рисунката и детето.

Изследва проблеми от практиката на психологическото консултиране, детското развитие и тренингите с фокус към превенцията и профилактиката на неврозата. Споделя опита си в обучения, свързани с изграждане и укрепване на сътрудничеството между педагози и родители. Води тренинги за развитие на личностната зрялост - фактор за успешно изпълнение на ролите учител и родител. Интегрира темата за творчеството в обучения, насочени към противодействие на професионалния стрес и за повишаване на удовлетворението в работата.

13 Обучения

Ново

Организационна култура

Всички нива
Ново

( 0 Отзив )

Ново

( 0 Отзив )