Избери
категория

( 0 Отзив )

Агресия и тормоз в училище

Описание

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Повишаване на познанията за същността, особеностите и разновидностите на агресивното поведение в училище.
 • Усвояване на начини на поведение, които да помогнат в справянето с проявите на агресивност и арогантност в училище.
 • Усвояване на различни техники за преодоляване последствията от агресивното поведение.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

 • Превенция и профилактика на агресията и тормоза в училище.
 • Начини на поведение за справяне с проявите на агресивност и арогантност в училище.
 • Прилагане на техники за преодоляване последствията от агресивното поведение.
 • Повишаване на личната устойчивост за работа в условията на агресивно поведение.
 • Анализиране и решаване на реални казуси от съответното училище.

 

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.
2 кредита – 126 лв. (с приложена 10% отстъпка)
3 кредита – 179 лв. (с приложена 15% отстъпка)

Обучител

0 /5

12 Обучения

Проф. д-р на педагогическите науки Стойко Иванов е утвърден и разпознаваем авторитет в областта на образованието и развитието на педагогическите специалисти. Към момента е преподавател във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на повече от 200 публикации свързани с педагогическото общуване, психологическото консултиране и др. Член е на Съюза на учените, Дружество на психолозите в България и Асоциацията на професорите от славянските страни. Участва в многобройни национални конгреси, проекти и семинари по психология и педагогика. Обученията, които провежда са широки по обхват и разнообразие от теми. Отличават се с добре структурирана и богата теоретична рамка, съчетана с множество практически насоки и идеи за надграждане и усъвършенстване пряката работа на педагогическите специалисти и собственото им професионално израстване. Участници в обученията на проф. Иванов споделят за поднесена по интересен и нестандартен начин полезна информация, практически насоки за дейности и техники, приложими в конкретни ситуации, в професионалния живот на педагогическите специалисти.
0 /5

13 Обучения

След 15-годишен педагогически стаж в училище и в детска градина, Петя Чешмеджиева се отдава на психологическо консултиране. Има опит като лектор, треньор и обучител на учители, на потребители и екипи на национални и общински социални проекти и на частни организации. Преподава психологически дисциплини на студенти, изучаващи педагогика и социални дейности. С личен опит в изкуствата и с интереси в областта на психодинамиката и проективните методи, тя създава системна методика на занимания с изкуства и нова схема за диагностика на изразителността на рисунката и детето. Изследва проблеми от практиката на психологическото консултиране, детското развитие и тренингите с фокус към превенцията и профилактиката на неврозата. Споделя опита си в обучения, свързани с изграждане и укрепване на сътрудничеството между педагози и родители. Води тренинги за развитие на личностната зрялост - фактор за успешно изпълнение на ролите учител и родител. Интегрира темата за творчеството в обучения, насочени към противодействие на професионалния стрес и за повишаване на удовлетворението в работата.

Продължителност

 • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
 • 2 кредита (32 часа) - Частично присъствена ( 16ч. присъствена и 16 ч. дистанционна)
 • 3 кредита (48 часа) - Частично присъствена ( 24ч. присъствена и 24ч. дистанционна)

Сподели