Избери
категория

Защо ми е да уча обучение на възрастни след като толкова време учих педагогика?

Ако един педагог желае да обучава зрели хора, има ли нужда от надграждане на преподавателските си умения или педагогическите са достатъчни?

Този въпрос едва ли занимава много хора, но определено е важен ако на един учител му се наложи да обучава свои връстници, колеги и въобще възрастни в най-общ смисъл. Всеки учител е минавал по-дълго или по-кратко обучение по педагогика, по време на което се е запознал с методиката на преподаване на определен предмет, учил е детска и юношеска психология, разработвал е планове на уроци… Освен това в личната си практика се е сблъсквал с безброй предизвикателни ситуации, в които е “тренирал” за бързи и адекватни реакции. На фона на цялата тази експертиза има ли, наистина, нужда да учи нещо повече, ако започне да работи с възрастна аудитория?

Отговорът категорично е ДА. Обучението на зрели хора има своята специфика и за да бъдем ефективни в ролята на обучител трябва да я познаваме и да я вземаме предвид при разработването и провеждането на обучителни събития.

Един от първите автори в наше време, който обръща внимание на обучението на възрастни е Малкълм Ноулс. Той налага понятието Андрагогия или Андрагогика и определя няколко ключови характеристики на учещите възрастни:

 • Възрастните имат нужда да бъдат ангажирани в планирането и оценяването на собствения си учебен процес;
 • Преживяването, включително и грешките, поставя основата за учебните дейности;
 • Възрастните са най-заинтересовани от учебни проблеми, имащи пряко отношение към тяхната работа или личен живот;
 • Ученето при възрастните е повече проблемно, отколкото съдържателно ориентирано;
 • Самопороденото учене е най-трайно и дълбоко.

Други автори, като психолозите Карл Роджърс и Патриша Крос, също допринасят специалистите да започнат да възприемат обучението на възрастни като специфичен процес, който подлежи на изследване и научаване.  Неговите особености налагат по-различен подход при определяне целите на обученията, избора на съдържание и методи и най-вече при цялостното взаимодействие с обучаемите.

На тази база започва да се говори за фасилитативен подход в преподаването като контрапункт на традиционните методи. Обучителят е човек, който създава среда за споделяне на знания и опит, изследване на проблеми и търсене на решения. Той не винаги е авторитетната фигура, която има крайното мнение по всеки въпрос. Той може да се отдръпне и да остави действията, анализа и извличането на ценни поуки изцяло в ръцете на аудиторията, ако тя има капацитет да ги осъществи. В учебния клас подобен подход намира място значително по-трудно, но през последните години, със смяната на поколенията, използването му става трайна тенденция. 

Прилагането на фасилитативен подход изисква от обучителите владеенето на редица умения:

 • създаване на “рапор” с аудиторията;
 • задаване на въпроси;
 • активно слушане;
 • управление на информацията;
 • разбиране и управление на груповата динамика;
 • въздържане от оценки;
 • записване на идеите и принуса на участниците;
 • справяне с предизвикателни поведения;
 • използване на богат арсенал от интерактивни методи;
 • точно, коректно и навременно даване на инструкции;
 • отразяване на емоциите и настроенията на участниците;
 • синтезиране, анализиране и обобщаване на информация и много други.

Програма “Обучение на обучители на възрастни” дава възможност тези умения да се развият и надградят като се свържат с цялостния процес на планиране и провеждане на обучения. В среда на равнопоставеност, конфиденциално споделяне и взаимна подкрепа участниците имат възможност да експериментират с нови поведения и цялостни решения при разработването на обучителни дейности. Обратната връзка от колегите и водещия спомага за бързото себеосъзнаване и насърчава промяната в нагласите и поведението.

След преминаване на програмата участниците се чувстват свободни и сигурни да прилагат наученото не само в работата си като обучители на възрастни, но и като учители, родители и в цялостната си професионална практика.

Не на последно място, умението да споделяш знанията и опита си дава възможности за разширяване на професионалните хоризонти, за търсене и завладяване на нови територии и, разбира се, по-добри доходи.

Ако се чувствате заинтригувани и предизвикани, заповядайте във второто издание на програма “Обучение на обучители на възрастни”! Очакваме ви!

Споделете своето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *