Избери
категория

Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Обучение на обучители на възрастни: октомври 2023 г. – януари 2024 г.

28.10.2023 / 9:00 - 13.01.2024 / 16:00

360лв.

ОБУЧИТЕЛ: Галина Грозева

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Особености на ученето и научаването при възрастните.
  • Разработване на обучения – определяне на цели, избор на съдържание, времева рамка и подготовка на учебни материали.
  • Интерактивни обучителни  методи и фасилитативен подход при водене на обучения.
  • Умения за ангажиране на аудиторията, за задържане на вниманието и справяне с трудни ситуации в хода на обученията.
  • Специфика на онлайн обучението и blended learning (смесено учене) подхода.
  • Оценка на ефективността на обученията.

 

ОПИСАНИЕ

Обучението подпомага участниците да се утвърдят като желани и търсени преподаватели на възрастни. След приключването му те се чувстват по-свободни, уверени и компетентни при разработването и провеждането на обучения за свои колеги и друга аудитория от хора с опит. 

В програмата се акцентира върху разработването на обучения, избора на съдържание и създаването на учебни материали. Участниците разширяват разбирането си за групова динамика и развиват уменията си за прилагане на фасилитативен подход.

Обучението протича интерактивно, участниците обменят опит и експериментират с представените техники, методи и подходи. Изпълняват се практически задачи и се получава обратна връзка за тях от колегите и водещия.

В хода на програмата се разработват и две самостоятелни задачи, които позволяват наученото директно да се приложи на практика.

Продължителност: 48 академични часа – 24 академични часа присъствено (2 модула в зала и 2 модула в онлайн формат) и 24 академични часа дистанционна подготовка.

 

График на провеждане:

Първи модул:

🗓 28 октомври 2023 г.
⏰ 09:30 ч. до  15:00 ч.
📍 присъствено, гр. София

Втори модул:

🗓 25 ноември 2023 г.
⏰ 09:30 ч. до  15:00 ч.
📍онлайн, Виртуално училище „Школо“

Трети модул:

🗓 16 декември 2023 г.
⏰ 09:30 ч. до  15:00 ч.
📍 онлайн, Виртуално училище „Школо“

Четвърти модул:

🗓 13 януари 2024 г.
⏰ 09:30 ч. до  15:00 ч.
📍 присъствено, гр. София

 

След успешно преминаване на обучението, на участниците се присъждат 3 академични кредита.🏆

Срок за записване и плащане: 23.10.2023 г.

 

Стойност (с вкл. ДДС): 360 лв.

 

Детайли

Начало:
28.10.2023 / 9:00
Край:
13 януари / 16:00
Стойност:
360лв.
Категория за Събитие: