Избери
категория

Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Финансово управление и контрол в образователните институции – 10.02.2024 г.

10 февруари / 9:00 - 16:00

120лв.

ОБУЧИТЕЛ: Таня Стефанова

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Ангажименти на директорите, произтичащи от нормативна уредба: видове контрол; методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; осъществяване на управленската отговорност в публичния сектор.
  • Управление на риска в организациите от публичния сектор.
  • Съдържание на Системите за финансово управление и контрол: цели, елементи, управленска отговорност, управление на риска.
  • Контролни дейности: система на двойния подпис; предварителен контрол за законосъобразност; правомощия и отговорности на директорите; последващи оценки на изпълнението.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В обучението се разглежда нормативната уредба, касаеща финансирането в образователните институции. На участниците се представят фазите на бюджетния процес – планиране на приходите и разходите, отчитането на извършените разходи. Обсъждат се формулите за разпределение на средствата в институциите. Обръща се специално внимание на правомощията и отговорностите на директорите при управление на делегиран бюджет.
Участниците придобиват цялостна представа за нормативната рамка, на която се стъпва при изработването на делегиран бюджет и изискванията към отговорните лица. Демонстрират се всички етапи от процеса, специфичните детайли и възможните затруднения. Дават се примери от практиката, обсъждат се специфични казуси, свързани с конкретната работна среда на участниците. След обучението участниците са в състояние да изготвят и управляват делегирани бюджети компетентно и законосъобразно.

Продължителност: 16 академични часа – 8 академични часа присъствено (ОРЕС форма) и 8 академични часа дистанционна подготовка

След успешно преминаване на обучението се присъжда 1 академичен кредит на участниците.

Срок за записване и плащане: 08.02.2024 г.

Детайли

Дата:
10 февруари
Час:
9:00 - 16:00
Стойност:
120лв.
Категория за Събитие:

Място

Виртуално училище Школо