Избери
категория

Образование: Предучилищна и начална училищна педагогика
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Магистърска степен по Финанси, кредит и застрахователно дело
ВФСИ „Д.А.Ценов” гр.Свищов

Месторабота: Средно училище „Стоян Заимов“, гр. Плевен

Професионален опит в областта: 2012 г. – до момента


Таня Стефанова

2 Обучения
(0 Отзиви)

Г-жа Стефанова има повече от 30 г. опит в управлението на финанси в различни образователни институции и в общинска администрация. През това време е била заместник директор на училище и детска градина, директор на дирекция „Финанси и бюджет”, началник отдел „Бюджет и ТРЗ” и др. Носител е на първата награда „Финансист –новатор”, присъдена от Националното сдружение на общините в Република България.

От 2008 година обучава професионалисти от различни области - директори, заместник-директори, счетоводители и др.

Като обучител г-жа Стефанова акцентира върху практически съвети, пречупване на нормативните документи през конкретни вътрешни правила, процедури и прилагането им в практиката на институцията. Тя  представя теми, които са пряко свързани с ежедневната ѝ работа и в обученията винаги се опира на практическия си опит.

Нейно вдъхновение са контактите с различни хора, от които научава много. Тя би искала участниците в обученията, които води да помнят, че когато човек е подготвен, трудностите са преодолими.

2 Обучения