Избери
категория

Образование: Доктор по педагогика, магистър психолог и магистър консултант - кариерно развитие
ДИПКУ Тракийски университет
гр. Стара Загора

Месторабота: ДИПКУ Тракийски университет
гр. Стара Загора

Професионален опит: 1992 г. - до момента.

доц. д-р Венета Узунова

5 Обучения
(0 Отзиви)

Доц. д-р Узунова има дългогодишен опит като педагогически съветник, обществен възпитател, обучител и фасилитатор по теми в сферата на образованието, кариерното и личностното развитие. Тя е сертифициран коуч и сертифициран кариерен консултант.

Последните години фокусът ѝ е върху провеждане на лекции и обучения по теми, свързани със социално-емоционално учене, педагогика, психология, коучинг, както и изследователска дейност в горепосочените области. Работи по национални и международни проекти, участва в разработване и внедряване на учебни планове и програми. Освен преподавател в Тракийски университет - Ст. Загора, тя е и хоноруван лектор в СУ „Св. Климент Охридски” по дисциплините „Кариерно ориентиране и учене през целия живот” и „Супервизия в кариерното консултиране”.

В обученията, които води, се стреми да изгради отношения, основани на доверие, на усещане за смисъл, на принос и принадлежност на участниците към групата и процеса. Чрез интерактивни методи създава преживявания,  провокира размисъл и творчество, предлага практически приложими инструменти и техники, които да бъдат използвани още на другия ден в класната стая.

5 Обучения