Избери
категория

Образование: Доктор по Психология - Клинична психология
Софийски университет
гр. София

Месторабота: Aмерикански колеж
гр. София

Психологически стаж: 2011г. – до момента


Светлана Велкова

12 Обучения
(0 Отзиви)

Светлана Велкова е клиничен психолог, доктор по клинична психология и психотерапевт в парадигмата на Tранзакционния анализ.

Има над десетгодишен опит в групова и индивидуална работа с деца, младежи и възрастни. Работила е с деца и ученици със специални образователни потребности, с младежи с рисково поведение и противообществени прояви.

Успешно интегрира професионалните си знания и опит в работата си като обучител. В обученията, които провежда, държи много на равнопоставеността и диалогичността с участниците. Тя предоставя много конкретни и практически приложими техники за работа с деца, което се оценява положително от обучаемите, заедно с достъпното поднасяне на информация, дискусиите по реални ситуации от училище и получаваните насоки.

12 Обучения