Избери
категория

Образование: Доктор по Социална психология, Магистър Социална психология, Бакалавър Психология, Професионална квалификация Психолог, Психолог и учител по предмети от филосовския цикъл
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Месторабота: ОУ „Христо Ботев“
с. Енина, общ. Казанлък
СУ „ Екзарх Антим 1 “
гр. Казанлък Педагогически стаж: 2016г. – до момента

д-р Стелиян Славов

10 Обучения
(0 Отзиви)

Стелиян Славов е доктор по Социална психология със защитен иновативен труд, изследващ взаимоотношенията между идентичността и духовността в полето на трансперсоналната психология.

Има опит в сферата на: индивидуалното и групово психологическо консултиране, училищната психология, преподавателската дейност, организиране и ръководене на културни и образователни инициативи.

10 Обучения