Избери
категория

Образование: Информатик и учител по информатика и информационни технологии
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
гр. Велико Търново

Месторабота: СУ „Христо Ботев“
гр. Нова Загора

Педагогически стаж: 2002 г. – до момента


Красимира Костова

4 Обучения
(0 Отзиви)

Красимира Костова има повече от 20 г. опит в различни образователни институции. По време на цялата й кариера тя се занимава с информационни технологии - софтуер, хардуер, системи за управление на знанието и за администриране на учебния процес. В качеството й на ИТ специалист владее отлично Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, бази данни, работи със софтуер за 2D и 3D чертане – Autocad и с  интернет среда за отдалечен достъп до урочните единици.

Като преподавател използва различни технологии, приложения и платформи с цел максимално ангажиране на учениците.

В обученията за педагогически специалисти държи на правилно поднесената и добре структурирана информация. Старае се да предаде опита си, да помага на участниците в решаването на конкретни практически казуси и да улеснява ежедневната им работа. Девизът й като преподавател е “Важно е да търсиш решението!”

4 Обучения