Избери
категория

( 0 Отзив )

Обучението по математика – предизвикателства и съвременни подходи

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Предизвикателствата в обучението по математика – от общото към частното;
  • Моделът Обърната класна стая в обучението по математика;
  • Игровият подход и мястото му в часовете по математика;
  • Интердисциплинарни и бинарни уроци, включващи математика;
  • Проектно-базирано обучение по математика;
  • Споделени педагогически практики;
  • Разработване на конкретни идеи, приложими от обучаемите.

АНОТАЦИЯ

Обучението по математика може да бъде както вълнуващо, така и предизвикателно. За съжаление, немалко ученици го възприемат като трудно и скучно. За да се преодолеят тези нагласи, все повече учители променят начина си на преподаване, въвеждайки съвременни образователни подходи.
Интерактивните методи на обучение, използването на образователен софтуер и въвеждането на игровия подход могат да направят математиката по-забавна и достъпна. Учениците усвояват новите знания чрез игра и експериментиране, което засилва тяхната заинтересованост и мотивация.
Проектно-базираното обучение по математика е отличен начин да се приложат математическите концепции в реални сценарии. Вместо да се учат само формули и правила, учениците имат възможността да работят върху проекти, които имат практическо приложение и които могат да ги вдъхновят.
Интердисциплинарните и бинарните уроци могат да обединят математиката с други предмети като природни науки, изкуство, история и дори спорт. Учениците получават цялостна перспектива за това как математиката играе важна роля в различни аспекти на нашия свят.
Обърнатата класна стая обръща традиционния учебен процес. Този метод съчетава самостоятелна работа с активното участие в урока, като по този начин се стимулира по-добро разбиране и прилагане на математическите концепции.
В обучението всички подходи ще бъдат обяснени и демонстрирани. Участниците ще получат конкретни примери за използването им в урочната работа, ще имат възможност да разработят свои идеи и да получат обратна връзка за тях.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, ресурсен учител, възпитатели, ръководители ИКТ и др.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

2 Обучения

Илиана Цветкова е завършила Софийски университет "Св. Кл. Охридски", специалност математика. Тя има първи клас квалификация, завършен курс за коуч, член е на Програмния комитет на World Federation of National Mathematics Competitions (WFNMC). Повече от 30 години е преподавател по математика в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски", където в момента е главен учител, ръководител на отбори по математика, завоювали много медали на национални и международни състезания. Участва в авторски колективи на учебници и учебни помагала по математика от 2 до 12 клас. Участвала е в международни конгреси и конференции по математическо образование. В обученията, които води, се свързва с участниците и следва пулса на аудиторията,  изгражда взаимно доверие. За нея доброто обучение е информативно, приложимо, развиващо и вдъхновяващо. Има богат и разнообразен опит, който с удоволствие споделя, успява да откликне на нуждите на аудиторията, прилагайки интерактивни методи на обучение и съвременните технологии. Удовлетворена е когато участниците в обученията осъзнаят, че почти всичко може да се постигне, просто понякога се налага да се вложат повече усилия.
0 /5

5 Обучения

Румяна Георгиева е магистър със специалност математика. Работи като учител и зам.-директор в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас. За своите ученици тя е уважаван и вдъхновяващ учител, успява да ги мотивира за поставяне и изпълнение на високи цели. Сред колегите си е утвърден лидер със своите професионализъм, отговорност, инициативност и колегиално отношение. В работата си като обучител на педагогически специалисти се отличава с много добра теоретична подготовка, свързана с най-съвременните методи и технологии в преподаването на математика, която успява да предаде прецизно и с изключително практическа насоченост. Успява да следва темпото на групата и да създава доверителни отношения с участниците, така че да мотивира активност и да отговори на техни актуални въпроси. Според техни мнения, обученията, които провежда са интересни, изчерпателни, провокиращи и удовлетворяващи.  

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели