Избери
категория

( 0 Отзив )

Професионални учещи общности в училище – силата на колективното знание

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Какво е професионална учеща общност (ПУО)
  • Защо и за кого е полезна една професионална учеща общност
  • Основни характеристики и процеси (екипна динамика, роли в екипа, лидерство, вземане на решения, обратна връзка)
  • Съвместно учене чрез размяна на посещения
  • Как да организираме ПУО на практика и за какви капани да внимаваме

АНОТАЦИЯ

В това обучение педагогическите специалисти ще бъдат подкрепени в създаването на ефективни, непрекъснато усъвършенстващи се екипи. Професионалната учеща общност (ПУО) е начин на взаимодействие между учителите в едно училище, който подпомага осигуряване на качествено учене за всеки ученик. ПУО дава структура за сътрудничество между учителите и по този начин допринася за подобряване на професионалните им умения и повишаване на качеството на учене.
Разглеждат се характеристиките на ПУО, екипната динамика, ролите, лидерството, вземането на решения, обратната връзка. Обучението е практически ориентирано, със споделяне на български опит и активно включване на обучаемите. Участниците ще започнат да прилагат наученото още в хода на самото обучение, изготвяйки план за създаване и развитие на ПУО в своето училище.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели, логопеди, ръководители ИКТ, треньори по вид спорт – цели педагогически екипи.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

17 Обучения

Даниела Петкова е директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", в с. Граф Игнатиево, общ. Пловдив. Професионалният ѝ опит е изцяло свързан с образованието, като учител и директор. Участвала е в многобройни програми и специализирани курсове за професионално развитие в България,  САЩ - Ню Йорк, Великобритания - Лондон и Белгия - Брюксел. Работата на г-жа Петкова в училище е реален пример за висока мотивация, фокус върху възможности и решения, активиране на потенциала и ресурсите на общността, в полза на собственото ѝ развитие. Тя е вдъхновяващ обучител, интегрираща в своите обучения многообразие от собствен и чуждестранен опит, приложим в условията на образователната ни система. Включва в обученията широк обхват от дейности и подходи, чрез участието в които участниците учат активно, като изследователи, надграждайки собствения си опит и знания. Най-често споделяните мнения от участие в обучения на г-жа Пекова са за точен баланс между теория и практика, позитивна атмосфера, високо ниво на професионализъм, умение за мотивиране и вдъхновение, полезни и практически приложими идеи.
0 /5

8 Обучения

Лена Парова е магистър по химия и физика с допълнителна квалификация „учител по информационни технологии”. От 31 години работи в сферата на образованието като 21 от тях е директор на училище. Преминала е много професионални обучения за обучител, както в България, така и в Ню Йорк. Прави изследвания и има публикации в областта на психолого-педагогическите особености на учениците, диференцираната самостоятелна работа, контрола и самоконтрола, професионална учебна общност, проектнобазираното обучение, ефективното училищно лидерство, организация и управление на образованието, коучинг. Притежава и І ПКС. В работата си като обучител държи на това да споделя опита си с колегите, обученията й да бъдат полезни, интерактивни и практически насочени. Методите й на работа са насочени към това обучаемите да се чувстват ангажирани, удовлетворени и мотивирани.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели