Избери
категория

( 0 Отзив )

Развитие на функционалната грамотност. Формиране на умения за учене.

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

  • Същност и основни характеристики на понятието „функционална грамотност“. 
  • Видове функционална грамотност. 
  • Съвременни подходи за формиране на функционална грамотност (подходи за развиване на четивната грамотност, както и тази по математика и природни науки).
  • Методи за развитие на функционалната грамотност на учениците: интерактивни методи на преподаване, дигитализация на учебния процес, проектно- базирано обучение.
  • Формиране на умения за учене у учениците и на умения, необходими за живота.

АНОТАЦИЯ

Функционална грамотност е едно от ключовите умения на 21. век. Като комплексно умение, тя е необходима в почти всяка сфера от човешкия живот. Резултатите от международното изследване PISA 2018 показват, че българските ученици изпитват значителни затруднения в прилагането на наученото в училище в реални житейски ситуации.
Функционалната грамотност оценява реалното приложение на наученото и подготвя учениците за живота им след училище.
Това обучение е насочено към всеки учител, който иска да помогне на младите хора да изградят необходимите умения, за да се реализират успешно в обществото.
В основата му са съвременните концепции, свързани с функционалната грамотност и нейните основни характеристики. Представени са практически примери как да се постигне функционалната грамотност в училищна възраст.
Участниците ще се запознаят с разнообразни методи и подходи, подпомагащи формирането на умения за учене у учениците.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели, ръководители ИКТ, треньори по вид спорт, цели педагогически екипи.

Обучението е подходящо за провеждане в присъствена форма.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

5 Обучения

Основната цел на Николай Данев е да вдъхновява чрез личния си пример. Той има натрупан значителен опит и знания, които иска да споделя с колеги и съмишленици. През годините печели редица награди: първо място в "Национален конкурс за иноватори в образованието", провеждан от РУО - София (2020), първо място в конкурс "Дигитални новатори в образованието", провеждан от Българска асоциация по информационни технологии и МОН (2020), награда за значими постижения в подготовката на участници в Националната олимпиада по история (2020), трето място в конкурс "Учител на годината" (2021 г.). В работата си като обучител Николай Данев използва интерактивни методи на преподаване, електронни ресурси и упражнения, които целят да запалят интереса на участниците в обученията. Прилага ги и в работата си като учител като успява да провокира у учениците интерес към учението и ангажираност за постигане на резултати.
0 /5

3 Обучения

Проф. Илиана Мирчева преподава във Факултета по науки за образованието и изкуствата в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала в Германия със стипендия на Германското правителство, в университетите в Хамбург, Люнебург, Гисен и Лудвигсбург. Участва в различни национални и международни образователни проекти по актуални теми, където работи в активно сътрудничество с много училища и детски градини. Има дългогодишен опит в провеждането на  експериментални обучения в началното училище и детската градина, по теми за природата и социалния свят. Апробира авторски идеи. Автор е на  десетки учебници, учебни помагала и познавателни книжки, които се ползват от началните и детските учители в цялата страна. Провежда обучения с учители по широк кръг теми, свързани с природните науки и STEAM обучението. Срещите с проф. Мирчева винаги са обогатяващи, полезни и интересни.
0 /5

5 Обучения

Румяна Георгиева е магистър със специалност математика. Работи като учител и зам.-директор в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас. За своите ученици тя е уважаван и вдъхновяващ учител, успява да ги мотивира за поставяне и изпълнение на високи цели. Сред колегите си е утвърден лидер със своите професионализъм, отговорност, инициативност и колегиално отношение. В работата си като обучител на педагогически специалисти се отличава с много добра теоретична подготовка, свързана с най-съвременните методи и технологии в преподаването на математика, която успява да предаде прецизно и с изключително практическа насоченост. Успява да следва темпото на групата и да създава доверителни отношения с участниците, така че да мотивира активност и да отговори на техни актуални въпроси. Според техни мнения, обученията, които провежда са интересни, изчерпателни, провокиращи и удовлетворяващи.  

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели