Избери
категория

( 0 Отзив )

Предпазване на децата от опасностите в интернет. Киберсигурност и защита на личните данни.

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

  • Видове опасности и заплахи в интернет за децата.
  • Как да разпознаваме фалшиви писма, фишинг ататки, и спам? Как да се предпазваме от тях?
  • Заплахи за децата в интернет пространството, свързани със секстинг и кибертормоз.
  • Работа с лични данни, защита на личните данни – GDPR.
  • Дигитален отпечатък, дигитална култура, кражба на самоличност. Възможни последствия и защита от тях.

АНОТАЦИЯ

Програмата е предназначена да запознае участниците с основните понятия, свързани с киберсигурността, видовете опасности в интернет и възможностите за предпазване на децата от тях. Акцентира се върху защитата на личните данни като важен инструмент за повишаване на киберсигурността.
Участниците се запознават с успешни практики за придобиване на знания, умения и компетентности по сигурен и безопасен начин. След обучението те могат да обучават учениците на безопасно и сигурно използване на интернет и информационните технологии в цялост.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Педагози, директори, зам.-директори, психолози, възпитатели, ресурсни учители – цели педагогически екипи.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

11 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели