Избери
категория

( 0 Отзив )

Използване на графични редактори в часовете по математика – „Geogebra“ и „Microsoft Mathematics“

Описание

Обучението разширява хоризонтите и придобиването на знания и практически умения, за да могат участниците в него да отговарят по-добре на изискванията и предизвикателствата на съвременните образователни модели. Повиша се дигиталната им грамотност и да се запознават с основните елементи и предизвикателства на софтуерни инструменти удобно приложими в преподаването по математика.

Обучението е подходящо за педагогически специалисти.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  • Разширяване на хоризонтите и придобиване на знания и практически умения, за да могат участниците в обучението да отговарят по-добре на изискванията и предизвикателствата на съвременните образователни модели.
  • Запознаване с основните елементи и предизвикателства на софтуерни инструменти, приложими в преподаването по математика.
  • Повишаване на дигиталната грамотност на участниците.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Запознаване с основните елементи и различните функционалности на софтуерните инструменти GeoGebra и Microsoft Mathematics.
  • Използването им в алгебрата, геометрията и тригонометрията.
  • Прилагане на различните софтуери за демонстрационни цели и за решаване на задачи от всички образователни степени.

За обучение на учителски колектив:

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

5 Обучения

Румяна Георгиева е магистър със специалност математика. Работи като учител и зам.-директор в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас. За своите ученици тя е уважаван и вдъхновяващ учител, успява да ги мотивира за поставяне и изпълнение на високи цели. Сред колегите си е утвърден лидер със своите професионализъм, отговорност, инициативност и колегиално отношение. В работата си като обучител на педагогически специалисти се отличава с много добра теоретична подготовка, свързана с най-съвременните методи и технологии в преподаването на математика, която успява да предаде прецизно и с изключително практическа насоченост. Успява да следва темпото на групата и да създава доверителни отношения с участниците, така че да мотивира активност и да отговори на техни актуални въпроси. Според техни мнения, обученията, които провежда са интересни, изчерпателни, провокиращи и удовлетворяващи.  

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели