Избери
категория

( 0 Отзив )

Интерактивни инструменти за затвърждаване и проверка на знанията. Автоматизирано оценяване.

Описание

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  • Повишаване на дигиталните умения на педагогическите специалисти за работа с интерактивни инструменти за проверка и оценяване на знания.
  • Придобиване на умения за създаване на обучителни игри и упражнения за проверка, самопроверка и затвърждаване на знания, както и за тяхното оценяване и съхранение на получените резултати.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Представени инструменти: Рostermywall, Canva, Wordwall, Learning Apps, Google Workspace: Google Drive, създаване на анкети и тестове, споделяне на документи и др.
  • Развитие на умения за използването им за създаване на учебно съдържание.
  • Начини за приложение в учебния процес.
  • Разрешаване на казуси от практиката на педагозите.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.
2 кредита – 126 лв. (с приложена 10% отстъпка)
3 кредита – 179 лв. (с приложена 15% отстъпка)

Обучител

0 /5

3 Обучения

Доц. д-р Наташа Колева е преподавател в ШУ “Епископ Константин Преславски”, където е ангажирана с провеждане на квалификационни курсове на педагози. Автор е на статии и монографии, свързани с интегриране на нови технологии в работата на педагогическите специалисти. Фокусът на обученията, които провежда е върху практическото приложение на новите знания и разрешаване на казуси от практиката на педагога. С цел оптимално да обхване и отговори на интересите и нуждите на обучаемите, адаптира съдържанието на обученията, според спецификата на конкретната аудитория.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
  • 2 кредита (32 часа) - Частично присъствена ( 16ч. присъствена и 16 ч. дистанционна)
  • 3 кредита (48 часа) - Частично присъствена ( 24ч. присъствена и 24ч. дистанционна)

Сподели