Иновативни практики в преподаването по природни науки чрез облачни технологии – дигитална география в 21 век

ОБУЧИТЕЛ: Мирела Петкова Иновативни практики и дигитални инструменти в преподаването по природни науки за улеснение на учебния процес по всеки предмет в

Иновативни методи на преподаване в клас. Извънкласни дейности. Театърът в обучението по чужд език. Театърът за сплотяване на колектива.

ОБУЧИТЕЛ: Пламен Христов Използване на театралните дейности в клас и усвояване на механизми за театрални дейности и упражнения, които да помогнат на