Туристическо дружество Школо Академия ЕООД

„Академия Школо“ е част от „Школо“ ООД, онлайн платформа лидер в процеса по

дигитализиране на образованието в България, която работи в тясно сътрудничество с

Министерство на образованието и науката. През 2022 г. платформата на Школо се

използва в над 1800 училища в цялата страна.

„Академия Школо“ провежда обучения от края на 2019 г. като към днешна дата са

организирани и проведени над 700 обучения и са преминали обучение над 18 000 учители.

Нашата мисия е професионално развитие на българските педагози чрез качествени

обучения по конкретни теми (над 100 регистрирани в МОН теми), свързани с техните

интереси и нужди.

В желанието си да предоставим цялостна услуга на нашите потребители, взехме

решение да регистрираме „Академия Школо“ като туроператор, Удостоверение за

регистрация РК-01-8216. Целта е да гарантираме високо качество на предлаганата услуга

от организирането и провеждането на самото обучение, до настаняването и превозването

на съответните групи.

Предлагаме присъствени обучения в цялата страна и съдействаме на училищата при

организирането на изнесените обучения, като предоставяме различни варианти за

настаняване спрямо конкретните изисквания.

  • “ШКОЛО Академия“ ЕООД има сключен застрахователен договор по чл.42 от ЗТ със ЗК “Лев Инс” АД, София, бул. “Симеоновско шосе” №67А, покрити рискове, съгласно Застрахователна полица по застраховка „Отговорност на туроператора“ № 13062210000030 от 23.12.2021 г. и застрахователен лимит – 25 000 лева