Това е нашият екип. Стиляна Кондакова – организатор „Обучения“, Галина Грозева – експерт „Обучения и квалификации“, Симеон Предов – търговски директор и съосновател на „Школо“, Екатерина Русева – ръководител Академия „Школо“, Соня Димитрова – специалист „Туризъм“.

Симеон Предов

[email protected]
+ 359 999 989 996

Екатерина Русева

[email protected]
+359 999 969 695

Галина Грозева

[email protected]
+359 894 729 020

Стиляна Кондакова

[email protected]
+359 893 056 068

Соня Димитрова

[email protected]
+359 894 729 058